Hoe werken wij?

U zegt ons wat uw noden aan personeel zijn.

s

Wij zoeken de beste partner voor u.

s

Wij brengen het Poolse bedrijf naar West-Europa.

s

Wij helpen bij de formaliteiten en de practische regelingen.

s

Wij zien toe op een goede relatie tussen
partijen en vertalen waar nodig.

s

Wij kunnen tussenkomen om te vertalen
bij eventuele problemen.