Wie zijn we?

Wij zijn een groeiend, internationaal bedrijf. We brengen mensen bij elkaar om internationale contracten af te sluiten. Wij stellen kleine Poolse bedrijven voor aan West-Europese bouwbedrijven.Wij gaan voor Poolse bedrijven met goede ervaring en kwalificatie, en sterk in hun werk en hun onderneming. Wij geven ondersteuning bij het onderschrijven van de nodige documenten en de vertaling hiervan. Wij functioneren als tussenpersoon voor alle vertalingen in dit verband.

Wij verkiezen individuele benadering van elke klant om zo de beste partner voor u te vinden.